„Lietuvos energijos“ įmonių grupė

"Lietuvos energijos" logotipasEnePRO priklauso „Lietuvos energijos“ įmonių grupei. „Lietuvos energijos“ grupė – tai valstybės valdoma, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė Grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. „Lietuvos energijos“ grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija.

LE grupės struktūra

Veiklos strategija 2014–2020 m.

„Lietuvos energijos“ grupė, įsipareigodama atsakingai ir nuosekliai siekti užsibrėžtos vizijos bei išnaudoti finansinio pajėgumo potencialą, išsikėlė ambicingą ir pamatuotą tikslą – iki 2020 metų įmonių grupės vertę padidinti du kartus ir tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse. Ši vertė suprantama, kaip tvarus balansas tarp trijų elementų: turto grąžos, konkurencingumo didinimo ir atsakomybės darbuotojų, visuomenės bei aplinkos atžvilgiu. Grupės strategija paremta plėtra, efektyvumu ir nauja organizacine kultūra. Šie elementai laikytini esminėmis prielaidomis grupės vertės didinimui, o vertės didinimas atspindimas įmonių grupės misijoje ir vizijoje Kryptingas „Lietuvos energijos“ grupės vizijos ir misijos įgyvendinimas yra grindžiamas pagrindinėmis strateginėmis kryptimis, kurios leidžia subalansuotai siekti tvaraus vertės didinimo, nes padengia visas svarbiausias valdymo sritis: klientų pasitenkinimą, veiklos (portfelio) diversifikavimą, veiklos efektyvumą, organizacinę kultūrą.

„Lietuvos energijos“ grupės strateginės 2014–2020 metų kryptys:

  • Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimas
  • Veiklos diversifikavimas
  • Veiklos efektyvumo didinimas
  • Naujos organizacinės kultūros formavimas

Veiklos strategijos 2014–2020 m. dokumentas
Veiklos strategijos pristatymas

Daugiau informacijos: www.le.lt

Veiklos politikos

EnePRO savo veikloje vadovaujasi šiomis „Lietuvos energijos“ įmonių grupės politikomis, su kuriomis yra supažindinti visi bendrovės darbuotojai:

-   Socialinės atsakomybės politika

-   Nulinės tolerancijos korupcijai politika

-   Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

EnePRO savo veikloje vadovaujasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo principais, todėl būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite savo įtarimus dėl jų. Konfidencialumą garantuojame. Pasitikėjimo linijos telefonas: +370 640 88889, el. paštas: pasitikejimolinija@le.lt

„Lietuvos energijos“ įmonių grupės Korporatyvinės atsakomymės ataskaita 2015 m.