Šiluminės energetikos sprendimai

100 MW galios katilo projektavimas, tiekimas ir įrengimas

Įgyvendinimo metai: 2014–2016 m.
Įgyvendinimo vieta: Kohtla Jarvė, Estija
Užsakovas: VKG Energia OÜ (EE)
Atlikti darbai: Katilo projektavimas ir tiekimas

Termoalyvos katilinės įrengimas

Įgyvendinimo metai: 2014–2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Klaipėda
Užsakovas: UAB „Orion Global PET“
Atlikti darbai: Termoalyvos katilinės įrengimas

Šilumos gamybos pajėgumų statyba Lietuvos elektrinėje

Įgyvendinimo metai: 2013–2015 m.
Įgyvendinimo vieta: Elektrėnai
Užsakovas: „Lietuvos energijos gamyba“, AB
Atlikti darbai: Garo katilinės ir biokuro katilinės rangos darbai