Projektavimas

Atliekami darbai:

 • Energetinių ir pramoninių objektų projektavimo valdymas;
 • Iki 400 kV įtampos kabelinių ir oro linijų projektavimas;
 • Iki 400 kV įtampos pastočių ir skirstyklų projektavimas;
 • 10/0,4kV modulinių, stulpinių transformatorinių ir skirstomųjų punktų projektavimas;
 • 10/0,4kV elektros tinklų projektavimas;
 • Naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektavimas;
 • Elektros abonentinių įvadų projektavimas;
 • Atsinaujinančių energijos šaltinių projektavimas;
 • Gyvenamųjų, negyvenamųjų, pramoninių, administracinių ir kitų pastatų vidaus elektros instaliacijos projektavimas;
 • Įžeminimo ir žaibosaugos projektavimas;
 • Gatvių apšvietimo tinklų projektavimas;
 • Elektroninių ryšių (telekomunikacijos) projektavimas;
 • Procesų valdymo ir automatizavimo projektavimas;
 • Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos (vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, perimetro apsaugos) projektavimas;
 • Lokalinių ir objektinių sąmatų sudarymas;
 • Statinio projekto vykdymo priežiūra (projekto autorinė priežiūra);
 • Konsultavimas projektavimo klausimais.

Brėžiniai