Transformatoriai

EnePRO yra lyderė atliekant 10–330 kV galios transformatorių, remonto, modernizavimo, montavimo ir techninės priežiūros darbus. Turima įranga ir personalo kompetencijos leidžia atlikti darbus kokybiškai ir greitai. Sėkmingai įgyvendinome projektus Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje bei, žinoma, Lietuvoje. Pagrindiniai užsakovai – LITGRID AB ir AB „Energijos skirstymo operatorius“.

Bendrovė vykdo galios transformatorių iki 1000 kVA galios ir 10 kV įtampos remontą su aktyvinės dalies džiovinimu krosnyje. Galios transformatorių remonto metu laikinam darbui išnuomoja savo transformatorių. Užsakovo pageidavimu bendrovė transformatorius išmontuoja, perveža ir sumontuoja savo jėgomis.