Vykdomi pirkimai

Įranga objektui (2017-ESO-2454)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2454) AU Dalies 10 kV L-300 iš Gubernijos TP elektros tinklo rekonstravimo ir valdymo įrengimo darbų pirkimas.

35 kV kabeliai objekte (2017-ESO-2505)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2505) 35 kV oro linijų Prienų raj. sav., Bagrėno kaimas rekonstravimo darbų pirkimas.

Įranga, medžiagos objektui (2017-ESO-2550)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2550) 10 kV skirstomojo punkto SP-785 rekonstravimo, Kauno m., darbai

Medžiagų/įrangos pirkimas objekte (2017-ESO-2771)

 Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Prekių pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2771)110/10 kV Palangos TP rekonstravimo darbai, įrangos tiekimas, techninio darbo projekto parengimas bei personalo instruktavimo paslaugos .

 

Apsauginės- gaisrinės signalizacijos pirkimas objekte (2017-ESO-2550)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Apsauginės gaisrinės signalizacijos pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2550) 10 kV skirstomojo punkto SP-785 rekonstravimo, Kauno m., darbai .

Subrangos darbai objekte (2017-ESO-2505)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Subrangos darbų pirkimą  UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2017-ESO-2505) 35 kV oro linijų Prienų raj. sav., Bagrėno kaimas rekonstravimo darbų pirkimas.

 

Srovės matavimo prietaisų pirkimas

Laba diena,

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija vykdo Srovės matavimo prietaisų pirkimą (toliau tekste- Prekės) ir kviečia Jus pateikti pasiūlymą šiame kvietime išvardintomis sąlygomis.

Medžiagų pirkimas kamino BORAS gamybai

Kviečiame pateikti pasiūlymą iki 2018 m. sausio 24 d. 17:00 val. imtinai

10 kV kabelių spintos VKS-1 pirkimas objektui (ESO-2017-712)

10 kV kabelių spintos VKS-1 pirkimas objektui (ESO-2017-712) ESO-2017-712) 10 kV OL-400 iš Ukmergės TP rekonstravimo į 10 kV KL ir dalies 10 kV OL L-900 iš Ukmergės TP demontavimo Ukmergės r. darbai 

Grandininių kėlimo stropų pirkimas

Pasiūlymą prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2018.01.24, 11.00 val.  išsiunčiant jį el. paštu: emilija.ratkeviciute@enepro.lt

Elektrotechninės medžiagos (laidas, saugikliai)

Elektrotechninės medžiagos (laidas, saugikliai)

Mažo gabarito modulinės transformatorinės pirkimas (ESO-2017-536)

Mažo gabarito modulinės transformatorinės su pamatu pirkimas (ESO-2017-536)/sites/default/files/mgt_pirkimo_salygos_536_0.pdf

Guolių pirkimas generatoriaus remontui

Kviečiame pateikti pasiūlymą ne vėliau kaip iki 2018.01.19, 08.00 val..

Elektromagnetinių rėlių pirkimas

Pasiūlymą prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2018.01.22, 11.00 val.  išsiunčiant jį el. paštu: emilija.ratkeviciute@enepro.lt

Trasų valymo darbų pirkimas Akmenės raj.

Šiuo metu UAB ,, Energetikos paslaugų ir rangos organizacijoje“ vykdomas pirkimas dėl  trasų valymo darbų ( toliau tekste- Darbai). Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą šiame kvietime išvardintomis sąlygomis.

Puslapiai